WULKAN Sp. J.

ul. Egipska 1
15-521 Białystok-Zaścianki

tel. 085 741-88-83
tel. 085 740-20-30
tel. 085 740-22-35
fax 085 741-88-83

Godziny pracy:
pon. - piątek: 6:00 - 20:00
sobota: 8:00 - 17:00

Projekt

WULKAN CZESŁAW GAWEŁ SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt Zakup nowych maszyn drogą do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa w ramach działania 1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000.

Celem projektu jest wdrożenie nowych usług: naprawa opon tzw. średnich i usługa optymalizacji bicia promieniowego oraz podniesienie wydajności i automatyzacji w procesie świadczonych usług wulkanizacyjno-naprawczych opon pojazdów. Dzięki nowym usługom i maszynom zostanie podwyższona wydajność zakładu, nastąpi wzrost jakości usług, ich powtarzalność, precyzja napraw, skróci się czas oczekiwania na naprawę, pojawią się szersze możliwości pozyskania nowych klientów a także zmniejszy się ilość opon trafiających na składowisko.

Wartość projektu: 567 522,00 PLN

Dofinansowanie projektu: 286 068,00 PLN